Metodika pro LLM benchmarking

March 13, 2024 2024-03-13 20:33

Vybíráte
či testujete LLM?

Většina společností již nějaké řešení vyzkoušela nebo momentálně testuje a zjišťuje, v čem jim LLM může zlepšit jejich business či procesy.

Jak vybrat
to správné?

S LLM nástroji se roztrhnul pytel. Nejsou ale všechny stejné, stejně jako jsou různorodá data v organizacích, se kterými mají pracovat.

Jak porovnat
kvalitu odpovědí?

Hlavním měřítkem kvality se stala správnost, přesnost a důvěryhodnost odpovědí. Většina společností však posuzuje kvalitu subjektivně. 

Naše metodika vám pomůže vybrat vítěze!

Odpovědi na tyto otázky jsme popsali do metodiky pro benchmarking LLM řešení, která vás provede procesem, jak správně a objektivně porovnávat kvalitu výstupů z LLM. Stáhněte si ji níže.

    Dali jste už Kaile šanci?